Úvodní stránka

Co je hazardní hra

Hra je přirozenou součástí života, plní důležitou funkci zejména pří vývoji dětí.

Jako hazard se označuje jednání spojené s vysokým rizikem negativních zdravotních a sociálních dopadů.

Hazardní hra je hra, jejíž výsledek závisí zcela nebo převážně na náhodě a na jejíž výsledek sází hráč peníze nebo jiné materiální hodnoty. Může vést k zadlužení, poškození zdraví a negativním sociálním dopadům, včetně poškození vztahu s rodinou a blízkými.

Zadlužení

Zadlužení začíná ztrátou osobních finančních úspor, následuje ztráta rodinných financí. Po jejich vyčerpání si hráči půjčují, a v krajním případě i páchají trestnou činnost.

Promyslete si situaci a hledejte řešení

Klikněte na kartu s otazníkem nebo vykřičníkem, ukáže se vám podrobnější informace.

Hazardní hraní ovlivňuje život a vztahy
 • Možnost vsadit něco s vidinou nejisté výhry může být lákavá i pro ty z nás, kteří se jinak riziku všemožně vyhýbáme.

 • Hraní hazardních her je mnohdy vnímáno jako způsob trávení volného času a zábava. Ale není to zábava neškodná - může mít na jednotlivce i jejich rodiny vážné dopady.

 • Prohry a nadměrný čas věnovaný hraní mohou vést k vysokému zadlužení, problémům s udržením práce a narušení běžného života hráčů a jejich vztahů s rodinou blízkými osobami a přáteli.

 • Zabrzděte včas. Dříve než se z vás stanou problémoví hráči.

Co je problémové hráčství?
 • Problémové hráčství je hráčská porucha, nemoc související s hazardním hraním, která poškozuje hráče i jejich okolí.
 • Pro problémové hráčství je typická obtížná kontrola hraní, vysoká intenzita a nárazový způsob hraní s vysokými finančními částkami vloženými do hraní a následnými duševními problémy a dluhy. 
Mám obavy o někoho blízkého
 • Problémové hráčství poškozuje nejen hráče, ale i jejich rodiny a blízké.

 • Projevuje se narušením vztahů, ztrátou důvěry, konflikty, může vést až k rozpadu rodiny.

 • U hráče jsou projevy ve změnách chování, emocí, změnách trávení volného času a v oblasti financí. Jak poznám, že je hráč?

 • Odbornou pomoc můžete vyhledat i vy, pokud máte obavy o někoho blízkého!

Co když už máme dluhy?
 • Zadlužení je jeden z nejviditelnějších, nejcitelnějších a nejzávažnějších dopadů hazardního hraní.

 • Někteří hráči mají dluhy i v řádu desítek milionů Kč.

 • Při řešení dluhů neváhejte a obraťte se na odbornou pomoc, dejte však pozor na neseriózní dluhové poradce.

Krátký test patologického hráčství

Škála Lie/bet zaměřená na odhad problémového hraní sestává ze dvou otázek, odpovídejte „ano“, nebo „ne“:

Musel/a jste někdy lhát lidem, kteří jsou pro Vás důležití, o tom, jak moc hrajete?

Cítil/a jste někdy potřebu hrát za více a více peněz?

Kdo je patologický hráč? – devítibodový test

Škála PGSI (Problem Gambling Severity Index) je 9položkový screeningový nástroj pro odhad problémového hráčství.

 

Otestujte se 


Suchej únor 2024 probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou

Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023 je osmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Najdete ji v Blogu - klikněte pro otevření zprávy: OTEVŘÍT ZPRÁVU