Národní linka pro odvykání hraní

800 350 000 po-pá 10-18 hod.

  • Je to pro mne?

Národní linka poskytuje bezplatné služby dospělým a mládeži (od 15 let), kteří potřebují pomoc s omezením škodlivého hraní počítačových her, užívání mobilních telefonů a sociálních sítí a odvykáním hazardního hraní. O pomoc či radu můžete požádat i když nejde přímo o vás, ale máte starost o blízkou osobu.

  • Jak začnu?

Zavolejte nebo napište Národní lince e-mail a Linka vám zavolá zpět. Konzultant s vámi provede první mapovací hovor, ve kterém s vámi probere návyky týkající se hraní a zhodnotíte, jestli se jedná o škodlivé hraní či může jít o závislost.

  • Jak to probíhá?

Po mapovacím hovoru pokračuje odvykání návaznými kratšími hovory, které shrnují průběh odvykání a pomáhají vám vytrvat. Konzultace s Národní linkou pro odvykání jsou bezplatné.

  • Kontakt a další informace

Národní linka pro odvykání hraní má telefonní číslo 800 350 000, e-mail poradte@chciodvykat.cz a webovou stránku chciodvykat.cz

  • O Národní lince pro odvykání hraní

Národní linka pro odvykání hraní byla zřízena Úřadem vlády České republiky. Projekt je realizován a dále rozvíjen s finanční podporou Úřadu vlády České republiky (Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky) a Ministerstva zdravotnictví. Národní linku provozuje Česká koalice proti tabáku, která začala nejdříve provozovat linku pro odvykání kouření, a následně služby rozšířila.

Konzultační služba nenahrazuje lékařskou péči; pokud byste ji potřebovali, konzultant vám pomůže vybrat nejbližší specializované zdravotnické pracoviště.

S Linkou je možno konzultovat i škodlivé pití alkoholu nebo kouření. Linka je také připravena spolupracovat s praktickými lékaři, psychology a dalšími odborníky, kteří pomáhají svým klientům s odvykáním hazardnímu hraní.


Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let  a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia  Děkujeme! INFORMACE O STUDII