Národní linka pro odvykání hraní

800 350 000 po-pá 10-18 hod.

 • Je to pro mne?

Národní linka poskytuje bezplatné služby dospělým a mládeži (od 15 let), kteří jsou mají potíže v oblastech sázkových her, hazardního hraní, a také závislosti na počítačových hrách, nebo závislosti na sociálních sítích a internetu obecně. Bezplatná linka je k dispozici všem, kteří v těchto oblastech potřebují podporu, nebo se chtějí poradit o rizicích spojených s hazardním hraním obecně. Tedy i těm, kdo ještě nejsou rozhodnuti hazardní hraní omezit, a těm, kteří se chtějí poradit o odvykání hraní u svých partnerů, přátel …

 • Jak začnu?

Zavolejte na Linku pro odvykání hraní až budete mít dostatek času a klidu na rozhovor. Nebo si nejdříve krátkým hovorem s Linkou domluvte, kdy má Linka zavolat vám. Konzultant vám během 30–40minutového úvodního hovoru řekne, co už může hraničit se škodlivým hraním, pomůže vám zjistit, zda vaše hráčství může představovat problém a jaké prostředky pro zvládnutí problému můžete použít.

 • Jak to probíhá?

Můžete se poradit jednorázově nebo být s Linkou v kontaktu po delší dobu. Po úvodním hovoru vám konzultant Linky poradí, kam se pro konkrétní pomoc obrátit, nebo navrhne, abyste spolu zůstali v následujícím měsíci v kontaktu a společně přesněji vyhodnotili vaši situaci.

  • O Národní lince pro odvykání hraní

  Národní linka pro odvykání hraní byla zřízena Úřadem vlády České republiky v rámci národních stránek pro podporu odvykání hraní, které spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Je součástí „rodiny“ národních linek, které vznikly v r. 2018 rozšířením služeb první z nich – Národní linky pro odvykání kouření.

  Linku na základě projektu provozuje Česká koalice proti tabáku z. s. Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Konzultace poskytují odborní konzultanti telefonicky na čísle 800 350 000.

  Konzultační služba nenahrazuje lékařskou péči; pokud byste ji potřebovali, konzultant vám pomůže vybrat nejbližší specializované zdravotnické pracoviště.

  S Linkou je možno konzultovat i škodlivé pití alkoholu nebo kouření. Linka je také připravena spolupracovat s praktickými lékaři, psychology a dalšími odborníky, kteří pomáhají svým klientům s odvykáním hazardnímu hraní.