Prohlášení o přístupnosti

Dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webové prezentace Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, popis používaných nestandardních formátů a kontakt na technického správce webu.

Webová prezentace Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti je vytvořena s ohledem na přístupnost a bezbariérovost tak, aby splňovala všechny důležité zásady přístupnosti webu.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Podle potřeby lze změnit velikost písma.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC(x), XLS(x), PPT(x) - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které tento formát dekomprimují.

Doporučené prohlížeče

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu editora: webynms@vlada.gov.cz.

Tato adresa slouží jak pro řešení technických, tak obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace.


Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let  a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia  Děkujeme! INFORMACE O STUDII