On-line pomoc

Kde najít odbornou pomoc nebo léčbu pro hazardního hráče? Vyhledejte si pomáhající službu v naší Mapě pomoci - přístup je přes obrázek mapky na této stránce. 

Kontakty na některé on-line pomáhající služby obsahují vybrané stránky, které uvádíme níže.

Mapa s celým rozsahem adiktologických služeb je umístěna na stránkách drogy-info.cz

 

Vybrané stránky

dolozkomat.cz

Aplikace umožňující zjistit jestli exekuci vedenou na základě rozhodčího nálezu je možné zastavit. Pokud výsledkem bude, že exekuci je možno napadnout, připraví návrh na zastavení exekuce. Doložkomat je možno použít jen pro exekuce rozhodčích nálezů z nesplacených spotřebitelských úvěrů a půjček, a to pouze u některých věřitelů. Aplikaci provozuje Člověk v tísni, o.p.s.

f63.cz

Web pro problémové hráče, příbuzné a osoby blízké i pomáhající profese. Obsahuje on-line anonymní diagnostický test vyvinutý mezinárodním hnutím Anonymní gambleři,  Adresář ambulantních pracovišť poskytujících odbornou péči patologickým hráčům ve Středočeském kraji, a další informace. Provozují jej organizace ze Středočeského kraje.

jakprezitdluhy.cz 

Poradna poskytuje služby telefonicky (včetně služeb v krizové situaci, kdy je u klienta exekutor), e-mailem a přes videohovor. Stránka obsahuje i řadu informací, včetně informací o tzv. Milostivém létě, Index odpovědného úvěrování, Doložkomat (aplikace umožňující zjistit, jestli exekuce vedená na základě rozhodčího nálezu není protiprávní) a Mapu dluhových poraden. Stránky provozuje Člověk v tísni, o.p.s.

koncimshranim.cz

Web pomáhající lidem, kteří mají problémy s hazardem a kvůli svému jednání se dostávají do finančních, partnerských nebo sociálních problémů. Poskytuje internetové poradenství. Obsahuje rovněž on-line diagnostický test a ověřené kontakty na odborné adiktologické služby v Praze i celé ČR. Provozuje jej SANANIM z.ú.

nabertekurz.cz

Portál Naberte kurz umožňuje hazardním hráčům omezovat riziko (harm reduction) prostřednictvím on-chatu či mobilní aplikace Port-Naberte kurz. Obsahuje rovněž kontakt na telefonickou linku pomoci pro hráče hazardních her a jejich blízké, na Mapu pomoci a na rejstřík vyloučených osob. Stránky provozuje Společnost Podané ruce o.p.s.

neprohraj.se

Stránky obsahují anonymní poradnu, odkaz na aplikaci pro mobilní telefony Deník hráče a informace pro hráče či jejich blízké. Provozuje je Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT.

poradna.adiktologie.cz

Stránky Online adiktologické poradny se zaměřením na gamblerství obsahují úvodní informace, testy pro otestování závažnosti problému s hráčstvím, online poradnu a svépomocnou aplikaci Změňte se.  Stránky provozuje Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

zodpovednehrani.cz

Stránky obsahují Mapu pomoci s kontakty na adiktologické služby a na služby poskytující dluhové poradenství, telefonickou Linku pomoci a informace o snižování rizik z hazardního hraní i o prevenci a regulaci. Stránky provozuje Institut pro regulaci hazardních her, z.s.

Důležité odkazy

Rejstřík vyloučených osob 

Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (Rejstřík vyloučených osob) je neveřejný informační systém sloužící k zamezení přístupu v něm uvedených fyzických osob k hazardním hrám. Je možné nechat se do rejstříku zapsat na vlastní žádost - prostřednictvím interaktivního formuláře. Rejstřík spravuje Ministerstvo financí.

Seznam akreditovaných osob

Seznam právnických osob (organizací), kterým byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti  udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Akreditované osobě nenáleží, podle § 390a odst. 4 insolvenčního zákona, za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení nebo insolvenčního návrhu anebo za poskytnutí jiné služby v oblasti oddlužení žádná odměna ani jiné plnění. Seznam spravuje Ministerstvo spravedlnosti.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021 je sedmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Zároveň je poprvé součástí rozšířeného informačního balíčku o závislostech v ČR: ČÍST ZPRÁVU