On-line pomoc

Online adiktologická poradna - gamblerství: stránka obsahuje úvodní informace, testy pro otestování závažnosti problému s hráčstvím, online poradnu a svépomocnou aplikaci Změňte se

Kde najít odbornou pomoc nebo léčbu pro hazardního hráče? Vyhledejte si pomáhající službu v Mapě pomoci na stránkách drogy-info.cz. 

 

Další stránky

f63.cz

Web pro problémové hráče, příbuzné a osoby blízké i pomáhající profese. Na webu naleznete test rizika problémového hráčství, informace pro hráče i jejich blízké, materiály ke stažení a adresář ambulantních služeb pro patologické hráče ve Středočeském kraji.

koncimshranim.cz

Web pro problémové hráče s on-line poradnou, testem rizika problémového hráčství a informacemi pro hráče.

nabertekurz.cz

Web umožňující hazardním hráčům omezovat riziko (harm reduction) prostřednictvím poradenské stránky Naberte kurz a mobilní aplikace Port-Naberte kurz.

neprohraj.se

Web pro problémové hráče s on-line poradnou, testem rizika problémového hráčství a informacemi pro hráče.

cistahlava.com

Projekt #cistahlava vznikl za výhradní podpory České asociace fotbalových hráčů. Cílem je šíření osvěty a povědomí jak o duševních nemocech formou edukace ve fotbalových týmech a participaci na financování sítě odborníků, kteří jsou hráčům neustále k dispozici i v rámci Helpline (anonymní telefonické linky pomoci). Profesionální fotbalisté, případně další profesionální sportovci, se mohou na linku obracet nejen s problémy souvisejícími s hazardním hraním.

dluhové poradenství Člověka v tísni 

Odborná pomoc lidem, kteří se dostali do problémů s dluhy a svoji situaci neumí nebo nemohou sami řešit. Důvodem může být nízké vzdělání, chybějící kompetence, nedostatek informací či peněz na placené služby. Působí v několika regionech ČR a provozuje telefonickou linku.

digideti.cz

Stránky o dětech a rodičích v mediální krajině.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021 je sedmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Zároveň je poprvé součástí rozšířeného informačního balíčku o závislostech v ČR.

Přečtěte si ji.  Blog hazardni-hrani