, Blog

Analýza MF: Moderní regulace hazardu funguje, za čtyři roky ubylo 80 % heren a 62 % automatů. Výzvou je internetové hraní

Vláda 13. září 2021 schválila ex post RIA analýzu Ministerstva financí provedenou za účelem komplexního přezkumu a vyhodnocení právní úpravy v oblasti hazardních her. Účelem analýzy bylo zhodnotit naplňování cílů a principů regulace hazardních her a identifikovat potenciální doporučení pro její budoucí vývoj. Zpracována byla také analýza ASTERIG zkoumající rizikovost jednotlivých hazardních her.

"Z provedené analýzy vyplývá, že nastavení regulace hazardu z roku 2016 je plně funkční a plní svůj účel, mimo jiné i chrání samotné hráče před nebezpečím vzniku závislosti na hazardu. K tomu slouží řada přijatých adiktologických a sebeomezujících opatření i Rejstřík vyloučených osob s více než 200 tisíci zapsanými osobami. Zejména v důsledku nové regulace hazardu poklesl od roku 2017 počet hracích automatů o 62 % z 53 554 na současných 20 269. Ještě více se za stejné období snížil počet provozoven technické hry o celých 80 % ze 4 329 na pouhých 702 provozoven v celé zemi.", uvádí Ministerstvo financí (MF).

Dále MF uvádí: "Nejvýznamnějším aktuálním trendem v oblasti hazardního hraní je bezpochyby přesun do internetového prostředí, kde se do nabytí účinnosti zákona o hazardních hrách v roce 2017 odehrávalo zhruba jen 10 % objemu her. V roce 2020 už byl tento poměr téměř vyrovnaný, když internetové provozování hazardního hraní činilo zhruba 45 %. Nejvýraznější přesun na internet je možné sledovat u kursových sázek, kde se podíl internetu na daňovém inkasu v posledních osmi letech navýšil o více než 40 procentních bodů na úroveň 91 %. Významný nárůst podílu internetového hraní je zřejmý také u technické hry, a to z 16 % na 40 % celkového objemu."

 

[Analýza MF: Moderní regulace hazardu funguje, za čtyři roky ubylo 80 % heren a 62 % automatů. Výzvou je internetové hraní, Ministerstvo financí, 23. 9. 2021, https://www.kurzy.cz/zpravy/611080-analyza-mf-moderni-regulace-hazardu-funguje-za-ctyri-roky-ubylo-80--heren-a-62--automatu/; zobrazeno 24. 9. 2021]


Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021 je sedmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Zároveň je poprvé součástí rozšířeného informačního balíčku o závislostech v ČR.

Přečtěte si ji.  Blog hazardni-hrani