, Blog

Černá kniha nelegálního hazardu

Publikaci Černá kniha nelegálního hazardu vydal Institut pro regulaci hazardních her, z.s., v březnu 2023. ISBN 978-80-11-02687-5.

Institut pro regilaci hazardních her (IPRH) o knize napsal:

  • "Publikace Černá kniha nelegálního hazardu, která je první komplexní českou studií svého druhu, ukazuje, že má problematika mnohem větší rozměry, než si řada odborníků dosud uvědomuje.
  • Cílem Černé knihy nelegálního hazardu je ukázat veřejnosti i odborníkům a příslušným regulačním orgánům, jak velký problém představuje nelegální hazard v České republice, jeho podoby, ale i příčiny a rizika. Dosud byly na české trhu dostupné pouze úzce zaměřené výzkumy či odhady správních orgánů. Černá kniha nelegálního hazardu ale na základě průzkumů, analýz a dalších dostupných dat mapuje celý trh, a to včetně kamenných provozoven a virtuálního prostředí."

Další část informace o knize si můžete přečíst na stránkách IPRH. Z těchto stránek je rovněž možné si Černou knihu nelegálního hazardu bezplatně stáhnout.


Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let  a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia  Děkujeme! INFORMACE O STUDII