, Blog

Evropská on-line studie o drogách 2021

Evropská on-line studie o drogách (EWSD) je jediná celoevropská studie přímo zaměřená na vzorce užívání nelegálních drog mezi dospělými Evropany. Sběr dat byl zahájen 18. března 2021 a potrvá po dobu 6 týdnů. Můžete se zapojit i Vy - dotazník v češtině.

Evropská on-line studie o drogách – European Web Survey on Drugs: patterns of use (EWSD) je jedním z výzkumů, které zaštiťuje Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. Na české části studie spolupracuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

V r. 2021 se koná již třetí vlna této studie, a to ve více než 30 zemích (země EU, Norsko, Turecko, Ukrajina a několik dalších zemí mimo EU).

Dotazník v češtině: https://drugusersurvey.limequery.com/573528?lang=cs-informal

Informace o studii

Cílovou skupinou studie jsou uživatelé nelegálních drog, tj. osoby, které užily nelegální drogu v posledních 12 měsících. Studie se podrobně zaměřuje na mapování frekvence užívání drog, užívané dávky, způsoby aplikace, ale také způsob obstarávání drog nebo ceny drog.

První vlna studie proběhla v r. 2016 a zapojilo se do ní 6 zemí (ČR, Francie, Chorvatsko, Nizozemsko, Švýcarsko a Velká Británie). Do druhé vlny v r. 2018 se zapojilo celkem 10 zemí (Belgie, Estonsko, Finsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Polsko a Rakousko). Zjištění z prvních dvou vln studie jsou k dispozici na stránkách EMCDDA v sekci Publications; dílčí výsledky byly zveřejněny také v Evropské zprávě o drogách 2020.

Odkazy k aktuální třetí vlně Evropské on-line studie o drogách

Video k metodologii studie: Proč Evropská on-line studie o drogách? - propagační video (v češtině)

Webová stránka Evropské on-line studie o drogách - Dotazník EWSD 2021 v češtině

Webová stránka Evropské on-line studie o drogách - Dotazník EWSD 2021 v angličtině, určený pro osoby žijící v ČR / English version of the EWSD 2021 for expats living in the Czech Republic

Webová stránka Evropské on-line studie o drogách (European Web Survey webpage) - mezinárodní stránka studie


Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021 je sedmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Zároveň je poprvé součástí rozšířeného informačního balíčku o závislostech v ČR: ČÍST ZPRÁVU

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor