, Blog

Gambleři mají vyšší pravděpodobnost výskytu sebevražedných myšlenek, pokusů o sebevraždu a sebevražd

Článek "New analysis shows problem gamblers are more likely than others to have suicidal thoughts, attempt suicide and to harm themselves" sumarizuje výsledky malého výzkumného projektu, který zkoumal souvislosti mezi problémovým hráčstvím a sebevražedností.

Hlavní zjištění z analýzy New analysis shows problem gamblers are more likely than others to have suicidal thoughts, attempt suicide and to harm themselves jsou:

  • Nová zjištění z analýzy Průzkumu psychiatrické morbidity dospělých (2007) ukazují, že problémoví hráči jsou častěji než ostatní obyvatelé přemýšlení o sebevraždě a pokus o sebevraždu. 
  • Problémoví hráči se také pravděpodobně cítí osamělí a izolovaní od ostatních lidí ve srovnání s hráči, kteří nehrají hazard, nebo hráči bez známek problémového hazardu. 
  • Průzkum zjistil, že je třeba shromáždit více výzkumů a údajů, například v nadcházejícím průzkumu psychiatrické morbidity dospělých 2021, který pomůže lépe pochopit souvislost mezi hazardními hrami a sebevraždou.

Výsledky analýzy byly publikovány 19. 7. 2019 ve Spojeném království. 


Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021 je sedmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Zároveň je poprvé součástí rozšířeného informačního balíčku o závislostech v ČR: ČÍST ZPRÁVU

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor