, Blog

Gambling ambulance

Specializované zařízení - registrovaná sociální služba, působí od r. 2016. Provozuje ji SANANIM, z. ú.

Gambling ambulance SANANIM poskytuje služby osobám ohroženým rizikovým hraním a sázením nebo osobám s již rozvinutým problémem patologického hráčství, kteří jsou alespoň v minimálním rozsahu otevřeni změně v jejich dosavadním životě a spolupráci. Doporučenou součástí při řešení problematiky hazardního hraní a sázení jsou osoby blízké (partneři/partnerky, rodiče apod.), kteří jsou jakýmkoli způsobem problémem zasaženi.

Dále je ambulance určena i pro abstinující (v současnosti nehrající/nesázející) osoby, kterým formou podporujících aktivit pomáhá v udržení dosažených změn životního stylu.

Dolní věková hranice našich klientů je 15 let, horní hranice není určena. U mladistvých klientů je uzavírán kontrakt jak s klientem, tak i rodičem (zákonným zástupcem).

Podrobnější informace o Gambling ambulanci a kontakt najdete na webových stránkách SANANIM, z. ú.