, Blog

Hazard a patologické hráčství u seniorů

Článek publikovaný v časopise Praktický lékař, 2011-10.

Stránky proLékaře.cz přinášejí článek původně publikovaný v Praktickém lékaři Hazard a patologické hráčství u seniorů. K. Nešpor se ve článku zabývá specifickými rysy a riziky léčby patologického hráčství ve vyšším věku s ohledem na zvláštní potřeby takových osob a jejich rozdělení do skupin podle toho, zda problémově hazardně hráli už v mladších letech, nebo s hazardním hraním začali až ve stáří.

Autor uvádí mj.: "Alkohol, benzodiazepiny a podobné látky, zvláště ve vyšším věku, zhoršují paměť u sebeovládání a znesnadňují psychoterapii. Souběžná léčba závislosti na návykových látkách je proto zásadně důležitá. Hráčství a sázkařství i patologické hráčství bývají spojeny s nadměrným stresem. To nepříznivě ovlivňuje zdravotní stav starších patologických hráčů ještě více, než by to mu bylo ve středním věku. Důvodem je nižší odolnost starších lidí a to, že se u nich častěji objevují chronické nemoci.", a zmiňuje rovněž poměrně častou podvýživu u českých seniorů obecně, a tím spíše u patologických hráčů vyššího věku.

[Zdroj - Autoři: K. Nešpor.  Působiště autorů: Odděleni léčby závislostí – muži; Primář: MUDr. Karel Nešpor, CSc.; Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha; Ředitel: MUDr. Martin Hollý Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(10): 619-621]


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).

Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.

Ministerstvo financí informuje: Hráči hazardních her mohou nově využít tzv. panic button: TISKOVÁ ZPRÁVA MF CR z 1. 7. 2024.