, Blog

Hazard a patologické hráčství u seniorů

Článek publikovaný v časopise Praktický lékař, 2011-10.

Stránky proLékaře.cz přinášejí článek původně publikovaný v Praktickém lékaři Hazard a patologické hráčství u seniorů. K. Nešpor se ve článku zabývá specifickými rysy a riziky léčby patologického hráčství ve vyšším věku s ohledem na zvláštní potřeby takových osob a jejich rozdělení do skupin podle toho, zda problémově hazardně hráli už v mladších letech, nebo s hazardním hraním začali až ve stáří.

Autor uvádí mj.: "Alkohol, benzodiazepiny a podobné látky, zvláště ve vyšším věku, zhoršují paměť u sebeovládání a znesnadňují psychoterapii. Souběžná léčba závislosti na návykových látkách je proto zásadně důležitá. Hráčství a sázkařství i patologické hráčství bývají spojeny s nadměrným stresem. To nepříznivě ovlivňuje zdravotní stav starších patologických hráčů ještě více, než by to mu bylo ve středním věku. Důvodem je nižší odolnost starších lidí a to, že se u nich častěji objevují chronické nemoci.", a zmiňuje rovněž poměrně častou podvýživu u českých seniorů obecně, a tím spíše u patologických hráčů vyššího věku.

[Zdroj - Autoři: K. Nešpor.  Působiště autorů: Odděleni léčby závislostí – muži; Primář: MUDr. Karel Nešpor, CSc.; Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha; Ředitel: MUDr. Martin Hollý Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(10): 619-621]


Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021 je sedmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Zároveň je poprvé součástí rozšířeného informačního balíčku o závislostech v ČR: ČÍST ZPRÁVU

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor