, Blog

Hazard přístupný dětem: Michael Kohajda (za KDU-ČSL) diskutoval s odborníky o regulaci loot boxů

Tisková zpráva KDU-ČSL z 26. 7. 2023 informuje o kulatém stole a mj. cituje slova Pavly Chomynové, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Tzv. „loot boxy“, jsou "virtuální krabice", které si hráč koupí za skutečné či virtuální peníze ve videohře a může, ale spíše nemusí z nich dostat věc cennější nežli vklad. Jejich případnou regulací se na půdě poslanecké sněmovny zabýval poslanec Michael Kohajda (za KDU-ČSL) spolu se zástupci odborné adiktologické veřejnosti i herního průmyslu.

Záznam diskuse u kulatého stolu (1:39:14 h) je dostupný ze stránek KDU-ČSL 

https://fb.watch/m10qh2MVGT/ 

 

V tiskové zprávě Hazard přístupný dětem: Michael Kohajda (za KDU-ČSL) diskutoval s odborníky o regulaci loot boxů jsou mimo jiné citována slova Pavly Chomynové (vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti):

  • „Od roku 2015 v rámci studie sledujeme hraní digitálních her a trávení času na sociálních sítích, na problematiku loot boxů přitom upozorňujeme ve zprávách o hazardním hraní již od roku 2017. Jako Národní monitorovací středisko sbíráme informace od subjektů realizujících dotazníkové průzkumy týkající se daných témat. Jeden z těchto průzkumů uvádí, že digitální hry, mezi které řadíme jak hry počítačové, tak například mobilní, hraje na denní bázi až 20 % dospívajících, mezi nimiž výrazně převažují chlapci. Podle dostupných dat pak až 11 % dospívajících hraje digitální hry čtyři a více hodin denně, o víkendu je to až 23 % dospívajících. I proto je třeba klást na řešení této problematiky ve veřejném prostoru výrazně větší důraz,“ podotkla Pavla Chomynova, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let  a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia  Děkujeme! INFORMACE O STUDII