, Blog

Hazard u dětí a dospívajících

Článek publikovaný v Časopise lékařů českých, 2011-8.

Autoři shrnují:

"Hazardní hraní je u dětí a dospívajících závažný a v České republice relativně častý problém, zejména u chlapců. Farmakologické možnosti léčby jsou omezené. O to důležitější je proto psychoterapie a rodinná terapie také a prevence včetně omezování dostupnosti hazardu. V závěru práce uvádíme stručnou kazuistiku a doporučení rodičům, jejichž dítě hazardně hraje." [Hazard u dětí a dospívajících, proLékaře.cz, zobrazeno 29. 11. 2018]

Článek se zabývá epidemiologií hazardu, jeho příčinami a možnostmi léčby, na základě zahraničních zkušeností. Uvádí preparáty, o kterých by se dalo uvažovat v rámci farmakologické léčby, ale za důležité považuje zejména nefarmakologické postupy léčby a prevenci.

[Zdroj: Autoři: Karel Nešpor (1); Ladislav Csémy (2) Působiště autorů: Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha (1); Psychiatrické centrum Praha (2) Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 457-460]


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).

Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.

Ministerstvo financí informuje: Hráči hazardních her mohou nově využít tzv. panic button: TISKOVÁ ZPRÁVA MF CR z 1. 7. 2024.