, Blog

Hazard v České republice - diplomová práce, 2009

Hazard v České republice, diplomová práce autora Milana Kováře byla vypracována a obhájena v r. 2009 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Vedoucím práce byl Ing. David Lipka, Ph.D. Autor se mj. zabýval i historickým vývojem hazardních her a jejich regulace.

Abstrakt

"Tato práce se zabývá působením hazardního zákona na provozovatele hazardních her a nejnovějšímu vývoji v této oblasti. Cílem práce je poukázat na nejčastější problémy, které se váží ke „starému“ hazardnímu zákonu a jakým způsobem mají být řešeny v nově připravovaném zákoně, který může připomínkovat i široká veřejnost. K důvodům vzniku zákona využívám dvou stěžejních teorií: teorii zájmových skupin a teorii veřejného zájmu, které aplikuji na případ České republiky. Dalším cílem je analýza oblíbenosti jednotlivých her podle počtu vsazených částek, jejich výplatních podílů a dalších ukazatelů. V práci se zabývám i historickým vývojem hazardních her a jejich regulace, na kterém ukazuji, že inovativnost v obcházení zákona často neznala mezí a regulátoři nebyli nikdy schopni sestavit takový zákon, který by jasně stanovoval pravidla, která by nešlo obejít."

Práci Hazard v České republice (Kovář, 2009) je možno si stáhnout v PDF ze stránek Vysoké školy ekonomické v Praze.

[Zdroj: Hazard v České republice, Kovář, M., diplomová práce, VŠE Praha, 2009; zobrazeno 27. 10. 2019]


Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let  a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia  Děkujeme! INFORMACE O STUDII