, Blog

Hazardní hry a jejich rizikovost z hlediska rozvoje problémového hráčství

Článek publikovaný v Časopise lékařů českých č. 5/2020.

"Hazardní hraní přináší vzrušení a zábavu, ale ve spojení s dalšími biologickými a psychologickými faktory může vyústit ve ztrátu kontroly hráčského chování. Tento stav se označuje jako hráčská porucha (gambling disorder) nebo problémové či patologické hráčství a je charakterizován vysokou intenzitou a epizodickým charakterem hraní, vysokými finančními ztrátami a negativními dopady na hráče i jejich okolí včetně psychiatrické komorbidity a zvýšené sebevražednosti.

Různé typy her představují různé riziko rozvoje problémového hráčství. Rizikovost her je dána mírou vzrušení, kterou v hráčích vzbuzují, interakce s ostatními hráči nebo potřebné dovednosti. Uplatňují se tzv. strukturní a situační charakteristiky, jako jsou výše a proměnlivost sázek, struktura a pravděpodobnost výher, výše jackpotu, rychlost hry, přítomnost tzv. těsných proher, zvukové a barevné efekty apod. Rizikovost her zvyšuje jejich vysoká dostupnost nebo hraní pod vlivem návykových látek.

V ČR je ve srovnání s okolními zeměmi vysoká nabídka technických her (tzv. automatů) v hernách a kasinech a aktuálně se dramaticky zvýšila dostupnost hazardních her on-line. Z populačních šetření je zřejmý nárůst míry hraní hazardních her on-line, a to nejen kurzových sázek, ale také technických her nebo tzv. živých (kasinových) her. V ČR bylo v roce 2016 až 5,7 % dospělé populace v riziku rozvoje problémového hráčství (odhadem 510 tisíc osob), z toho 1,2–1,4 % ve vysokém riziku (odhadem 80–120 tisíc osob). Největší riziko pro hráče představují technické hry, ale také živé hry a různé druhy hazardních her on-line včetně kurzových sázek, zejména tzv. live kurzové sázky. Ve vysokém riziku rozvoje problémového hráčství jsou zejména mladí muži. Nový zákon o hazardních hrách zavedl od roku 2017 řadu opatření proti rozvoji problémového hráčství (které se u různých typů her liší). Součástí povolování konkrétních hazardních her však není posuzování jejich rizikového potenciálu. To přispívá k rostoucí dostupnosti her s vysokým rizikem zejména v on-line prostředí.", uvádí se v úvodním souhrnu přehledového článku dostupného na stránkách prolekare.cz.

[Zdroj: Hazardní hry a jejich rizikovost z hlediska rozvoje problémového hráčství, Časopis lékařů českých 2020-5, https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2020-5-7/hazardni-hry-a-jejich-rizikovost-z-hlediska-rozvoje-problemoveho-hracstvi-124031; zobrazeno 8. 10. 2020; plné citační údaje uvedeny níže ]

Citační údaje článku

[Autoři: Viktor Mravčík 1,2,3; Pavla Chomynová 1,2,3; Kateřina Grohmannová 1,2,4; Zdeněk Rous 1 Působiště autorů: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády ČR 1; Národní ústav duševního zdraví, Klecany 2; Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze 3; Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha 4 Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2020; 159: 196-202 Kategorie: Přehledový článek ]


Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let  a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia  Děkujeme! INFORMACE O STUDII