, Blog

Hazardní hry a pracovní prostředí

Článek publikovaný v časopise Praktický lékař, 2010.

Stránky proLékaře.cz přinesly informace ze článku Hazardní hry a pracovní prostředí, autorů Nešpor, Scheansová. Podle autorů, "Problém s hazardní hrou v pracovním prostředí může být stejně závažný nebo i závažnější než problém s alkoholem nebo drogami. Zaměstnavatel by měl ktivně chránit sebe i své zaměstnance. Problémům působeným hazardem je lépe předcházet."

Mezi doporučeními jak pro prevenci na pracovišti se uvádí mj.:

  • Jestliže někdo problémově hazardně hraje, nebo hrál, neměl by mít volný přístup k prostředkům patřícím zaměstnavateli. Neměly by mu být také svěřovány úkoly, při kterých hrozí neúměrné riziko zpronevěry, krádeže nebo podvodu.
  • Patologické hráčství jako rizikový činitel je třeba brát v úvahu i v rámci vstupních prohlídek u některých profesí (např. ozbrojené síly, profese, kde se pohybují velké finanční částky apod.).
  • Prevence problémů působených hazardní hrou se prolíná a potencuje s prevencí škod působených alkoholem v pracovním prostředí (5).

[Zdroj: Autoři: K. Nešpor (1); A. Scheansová (2) Působiště autorů: Odděleni léčby závislostí – muži Primář: MUDr. Karel Nešpor, CSc. Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha Ředitel: MUDr. Martin Hollý (1); Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha Ředitel: MUDr. Zdeněk Hadra (2) Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(6): 362-364]


Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021 je sedmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Zároveň je poprvé součástí rozšířeného informačního balíčku o závislostech v ČR: ČÍST ZPRÁVU

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor