, Blog

Hazardní hry - informace Ministerstva financí

Informace Ministerstva financí o hazardních hrách: seznamy provozovatelů, přehledy výsledků, stanoviska a další informace segmentu hazardních her přináší web Ministerst financí.

Sekce Hazardní hry se na stránkách Ministerstva financí nachází pod záložkou Soukromý sektor. Stránka v době jejího zobrazení (8. 2. 2019) obsahovala tyto části:

 • Základní informace: informace o činnosti odboru 73 - Procesní agendy a regulace hazardu.
 • Právní rámce: právní předpisy k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 • FaQ - často kladené dotazy.
 • Veřejná správa: informace týkající se územně samosprávných celků (krajů a obcí) k hazardním hrám.
 • Žadatalé a provozovatelé: metodické pokyny, stanoviska související se zákonem č. 186/2016 Sb. a prezentace.
 • Pověřené osoby a poskytovatelé: informace k hazardním hrám.
 • Přehledy a statistiky: přehledy legálních a nelegálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.
 • Zahraniční spolupráce v oblasti hazardu, analýzy a studie: analýzy a studie zaměřené na problematiku hazardního hraní, zahraniční spolupráce v oblasti hazardních her.
 • Seznam nepovolených internetových her: přehled nelegálních provozovatelů hazardních her, se kterými Ministerstvo financí ukončilo správní řízení.
 • Archiv - zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (platnost ukončena).
 • Reportingová vyhláška: informace k vyhlášce Ministerstva financí č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat.
 • Workshopy a aktuality - k workshopům pořádaným odborem 73 Ministerstva financí.

Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021 je sedmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Zároveň je poprvé součástí rozšířeného informačního balíčku o závislostech v ČR: ČÍST ZPRÁVU

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor