, Blog

Jak přežít na síti (videa) a časopis hotTopic

Platforma hotTopic.cz zveřejnila videa z národní konference Zaostřeno na online (listopad 2019) a začala vydávat tištěný časopis hotTopic.

Videa z panelové diskuse odborníků "Jak přežít na síti", která se konala 5. 11. 2019 v rámci konference Zaostřeno na online, je možno shlédnout na YouTube kanálu platformy hotTopic.cz.

Platforma hotTopic.cz se rovněž podílí na vydávání tištěného časopisu hotTopic. Od listopadu 2019 jej můžete najít na novinových stáncích v celé ČR (mapa prodejen je na webu hotTopic.cz) nebo si jej objednat u vydavatele . První číslo časopisu bylo věnováno tématu Jak přežít na síti.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: www.vlada.cz; koronavirus.mzcr.cz, a dále zejména www.mpsv.cza mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka: 1212.

Informace a doporučení pro poskytovatele adiktologických služeb najdete na drogy-info.cz. Národní linka pro odvykání 800 350 000 je i nadále v provozu a odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19. drogy-info.cz