, Blog

Jak přežít na síti (videa) a časopis hotTopic

Platforma hotTopic.cz zveřejnila videa z národní konference Zaostřeno na online (listopad 2019) a začala vydávat tištěný časopis hotTopic.

Videa z panelové diskuse odborníků "Jak přežít na síti", která se konala 5. 11. 2019 v rámci konference Zaostřeno na online, je možno shlédnout na YouTube kanálu platformy hotTopic.cz.

Platforma hotTopic.cz se rovněž podílí na vydávání tištěného časopisu hotTopic. Od listopadu 2019 jej můžete najít na novinových stáncích v celé ČR (mapa prodejen je na webu hotTopic.cz) nebo si jej objednat u vydavatele . První číslo časopisu bylo věnováno tématu Jak přežít na síti.


Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let  a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia  Děkujeme! INFORMACE O STUDII