, Blog

Patologické hráčství je nemoc

Patologické hráčství má číslo diagnózy F63.0 v Mezinárodní klasifikaci nemocí Světové zdravotnické organizace.

Diagnóza F63.0 „Patologické hráčství" je uvedena mezi nutkavými a impulzivními poruchami (diagnózy F63.0-F63.9), které jsou charakterizované zejména opakovanými činy‚ které nemají žádnou jasnou racionální motivaci‚ nemohou být ovládány a obecně působí svým nositelům poškozování vlastních zájmů i zájmů jiných osob. Chování je spojeno s impulzy k činnosti.

Patologické hráčství je v Mezinárodní klasifikaci nemocí charakterizováno jako porucha spočívající v častých opakovaných epizodách hráčství‚ které dominují v životě subjektu na újmu hodnot a závazků sociálních‚ vyplývajících ze zaměstnání‚ materiálních a rodinných.

Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 je přístupná na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Účelem této publikace je zajistit, aby ve všech členských státech Světové zdravotnické organizace (SZO; anglická zkratka WHO) byly nemoci, úrazy, příčiny smrti a další přidružené zdravotní problémy stejně vykazovány, stejně tříděny a tudíž byly mezinárodně srovnatelné.

 

 


Suchej únor 2024 probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou

Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023 je osmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Najdete ji v Blogu - klikněte pro otevření zprávy: OTEVŘÍT ZPRÁVU