, Blog

Local Impact Assessment (LIA) jako nástroj regulace hazardu ve městech a obcích

Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA) společně s Odborem protidrogové politiky Úřadu Vlády ČR v rámci vědecko-výzkumném projektu definovali nové možnosti v regulaci hazardu.

Hodnocení lokálních dopadů regulace (Local Impact Assessment) je efektivní nástroj, s pomocí kterého mohou municipality (města, městské části a obce) posuzovat společenské náklady různých jevů na obyvatele v dané lokalitě v rámci povolovacího řízení. Při hodnocení záměru dojde k odhadu společenských výnosů a nákladů, na jejichž porovnání lze následně postavit rozhodnutí o povolení aktivity, včetně podmíněného povolení.

Nástroj byl vyvinut Centrem ekonomických a tržních analýz (CETA) ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky pro zefektivnění situace v oblasti regulace hazardu. Pro více informací o možném využití kontaktujte tento email: ales.rod@eceta.cz.

Více informací o využití LIA naleznete na stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.


Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021 je sedmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Zároveň je poprvé součástí rozšířeného informačního balíčku o závislostech v ČR: ČÍST ZPRÁVU

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor