, Blog

Local Impact Assessment (LIA) jako nástroj regulace hazardu ve městech a obcích

Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA) společně s Odborem protidrogové politiky Úřadu Vlády ČR v rámci vědecko-výzkumném projektu definovali nové možnosti v regulaci hazardu.

Hodnocení lokálních dopadů regulace (Local Impact Assessment) je efektivní nástroj, s pomocí kterého mohou municipality (města, městské části a obce) posuzovat společenské náklady různých jevů na obyvatele v dané lokalitě v rámci povolovacího řízení. Při hodnocení záměru dojde k odhadu společenských výnosů a nákladů, na jejichž porovnání lze následně postavit rozhodnutí o povolení aktivity, včetně podmíněného povolení.

Nástroj byl vyvinut Centrem ekonomických a tržních analýz (CETA) ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky pro zefektivnění situace v oblasti regulace hazardu. Pro více informací o možném využití kontaktujte tento email: ales.rod@eceta.cz.

Více informací o využití LIA naleznete na stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).

Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.

Ministerstvo financí informuje: Hráči hazardních her mohou nově využít tzv. panic button: TISKOVÁ ZPRÁVA MF CR z 1. 7. 2024.