, Blog

Ministerstvo financí testuje rejstřík vyloučených osob

Ministerstvo financí ČR zahájilo v dubnu 2020 testování rejstřík vyloučených osob a oveření totožnosti a věku osoby podle § 46 odst. 1 a § 77 odst. 6 zákona o hazardních hrách v IS provozování hazardních her (AISG) MF připravilo možnost využití Playground RVO (veřejného testovacího rozhraní rejstříku vyloučených osob). 

Informaci zveřejnilo Ministerstvo financí na svém webu jako informaci pro provozovatele hazardních herpod titulkem Testovací prostředí RVO (Playground) Podrobnosti jsou uvedeny ve zprávě Spuštění neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby (Playground RVO) ze 7. 4. 2020. Zveřejněna byla i kompletní technická specifikace - RVO. Ministerstvo financí v závěru zprávy uvádí: "Materiály jsou poskytovány pro volné použití zejména provozovatelů hazardních her jako pomocný nástroj pro usnadnění implementace rozhraní, jsou poskytovány bez záruky funkčnosti a nenahrazují znění výše uvedené kompletní technické specifikace. Případné chyby a odlišnosti chování od technické specifikace budou opraveny a publikovány stejným způsobem."

Pro veřejnost byla téhož dne zveřejněna zpráva Ministerstvo připravuje spuštění Rejstříku vyloučených osob, ve které se uvádí, že spuštění Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách je plánováno přibližně v polovině roku 2020. 

"Zápis na žádost do rejstříku vyloučených osob bude Ministerstvo financí provádět po jeho spuštění (cca polovina 2020) na základě žádosti o zápis do rejstříku vyloučených osob zaslané Ministerstvu financí. Informace o spuštění rejstříku vyloučených osob bude dostupná na internetových stránkách Ministerstva financí společně se vzory formulářů Žádosti o zápis do Rejstříku vyloučených osob, Žádosti o výmaz z Rejstříku vyloučených osob a dalšími potřebnými informacemi.", uvedlo MF.

Další podrobnosti najdete na webových stránkách MF ČR v sekci Hazardní hry.


Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let  a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia  Děkujeme! INFORMACE O STUDII