, Blog

Návrh změny zákona o hazardních hrách z července 2023 je součástí tzv. konsolidačního balíčku veřejných rozpočtů

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zahájila 11. července projednávání tzv. konsolidačního balíčku. Balíček obsahuji i návrh rozsáhlé změny zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a návrh změny zákona o dani z hazardních her (z.č. 187/2016 Sb.).

Vl.n.z., kt. se mění někt.zák. s konsolidací veřej. rozpočtů obsahuje i rozsáhlé změny zákona o hazardních hrách a změnu zákona o dani z hazardních her.

Část padesátá třetí "Změna zákona o hazardních hrách" začíná na str. 130 dokumentu a končí na str. 209. Část padesátá čtvrtá "Změna zákona o dani z hazardních her" je na str. 209 až 213 sněmovního tisku 488/0.

Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 488/0 dne 30. 6. 2023. Návrh je zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 552/23, PID KORNCS3JLKC2. Plné znění návrhu zákona, včetně důvodové zprávy, je možno si stáhnout ze stránek Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na těchto stránkách je možno rovněž sledovat průběh projednávání zákona - legislativní proces či živé vysílání Poslanecké sněmovny.


Stránky vlády ČR přechází na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Více informací: VLADA.GOV.CZ

Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023 je osmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Najdete ji v Blogu: OTEVŘÍT ZPRÁVU