, Blog

Problémové hráčství - společenské náklady na hazardní hraní v ČR

Publikace vydaná Národním ústavem duševního zdraví, Petr Winkler a kol., 2015.

Publikace Problémové hráčství - společenské náklady na hazardní hraní v České republice je dostupná na stránkách Ministerstva financí v sekci Hazardní hry, části Analýzy a studie. Autorský kolektiv: Petr Winkler, Markéta Bejdová, Ladislav Csémy, Aneta Weissová. Rozsah: 100 stran.

V úvodní část publikace je věnována ekonomickým studiím společenských nákladů a výnosů z hazardního hraní, jejich teoretickému zakotvení a definici, zdrojům chyb v ekonomických studiích hazardního hraní, regulaci hazardu v několika zemích, prevenci a léčbě hazardních hráčů a prevalenci hazardního hraní.

V dalších částech jsou uvedeny cíle studie, metodologie, výsledky studie, diskuse, závěry a doporučení. Ve výsledcích se autoři zabývají společenskými náklady, efektivitou regulačních opatření, efektivitou prevence a léčby a modely odhadovaných efektů regulačních opatření. V diskusi mj. porovnávají výsledky s jinými studiemi společenských nákladů na duševní onemocnění v ČR.