, Blog

RECOVERY – sdružení pacientů s diagnózou závislosti

Pacientské sdružení působící od března 2019.

RECOVERY sdružení pacientů s diagnózou závislosti z.s zahájilo činnost v březnu 2019 a přijímá nové členy. Informace najdete na internetových stránkách RECOVERY.

Cíle pacientského sdružení RECOVERY

 • Ochrana práv pacientů s diagnózou závislosti a ochrana práv jejich rodinných příslušníků a dalších blízkých osob. 
 • Destigmatizace závislostních onemocnění, odstraňování bariér při vyhledání odborné pomoci. 
 • Ochrana práv a prosazování zájmů pacientů u plátců a poskytovatelů zdravotní a sociální péče. 
 • Informování veřejnosti o problematice závislostních onemocnění a léčbě těchto onemocnění. 
 • Informování osob, které užívají návykové látky, o rizicích vzniku závislosti a o prevenci vzniku závislosti. 
 • Informování osob, které provádějí činnosti s potenciálem vzniku závislosti, o rizicích vzniku závislosti a o prevenci vzniku závislosti. 
 • Podpora a tvorba preventivních programů. 
 • Aktivní působení na zákonodárce, orgány státní správy a místních samospráv v obcích za účelem snižování zdravotních rizik spojených s propagací a distribucí návykových látek a s propagací a poskytováním hazardních her. 
 • Podpora zdravého životního stylu a osobní spokojenosti (well-being). 
 • Podpora svépomocných organizací a skupin poskytujících pomoc závislým osobám a jejich blízkým.
 • Podpora účinných druhů léčby závislostí včetně substituční léčby.

[Zdroj: stránka RECOVERY sdružení pacientů s diagnózou závislosti z. s.; zobrazeno 12. 3. 2019]

 

 


Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021 je sedmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Zároveň je poprvé součástí rozšířeného informačního balíčku o závislostech v ČR: ČÍST ZPRÁVU

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor