, Blog

Regulace hazardu v ČR - východiska, podoba a dopady změn v legislativě

Práce autorského kolektivu ve složení Jiří Schwarz, Aleš Rod, Jakub Žofčák.

Na stránkách Ministerstva financí v sekci Hazardní hry je dostupná práce nazvaná Regulace hazardu v ČR - východiska, podoba a dopady změn v legislativě, zpracovaná autorským kolektivem organizace CETA - Centrum ekonomických a tržních analýz, z. ú. Byla zpracována v r. 2015. Prezentaci si můžete stáhnout v části uvedené sekce webu MF, nazvané Analýzy a studie.

Práce se zabývá problematikou hazardu a výpočtu sociálních nákladů, porovnáním staré a nové podoby loterijního zákona, kritickým hodnocením studie PCP, analýzou společenských nákladů vyplývajících z regulace a identifikací skupin subjektů zasažených regulací odvětví hazardních her. Rozsah: 40 stran.