, Blog

Rejstřík vyloučených osob (RVO)

Ministerstvo financí spustilo 15. září 2020 veřejný pilotní provoz Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. 

 

Podrobné informace pro veřejnost a pro provozovatele najdete na stránkách Ministerstva financí: www.mfcr.cz/hazard. Z informací uveřejněných na těchto stránkách vybíráme: 

Do Rejstříku vyloučených osob zapisovány fyzické osoby:

  1. které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum, 
  2. které jsou starší 18 let a jsou s osobou podle písmene a) společně posuzovanou podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum, 
  3. vůči kterým je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení, 
  4. kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení, 
  5. kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku, nebo 
  6. které o zápis samy požádají.

Zápis do Rejstříku vyloučených osob na žádost a případný výmaz provádí Ministerstvo financí. Ministerstvo financí doporučuje využít pro žádosti veřejnosti interaktivní formuláře, které jsou dostupné na stránkách Ministerstva financí.

Informace týkající se rejstříku vyloučených osob a ověření totožnosti a věku osoby podle § 46 odst. 1 a § 77 odst. 6 zákona o hazardních hrách v Informačním systému provozování hazardních her (AISG) jsou dostupné na stránkách Ministerstva financí: www.mfcr.cz/hazard.

Na stránce Rejstřík vyloučených osob (RVO) najdete:

  • Informace pro veřejnost týkající se rejstříku vyloučených osob - stránka obsahuje tiskové zprávy..
  • Informace pro provozovatele hazardních her týkající se rejstříku vyloučených osob a oveření totožnosti a věku osoby.

V informacích pro provozovatele jsou dostupné tyto sekce: Kompletní technická specifikace - RVO, Produkční prostředí RVO, Testovací prostředí RVO (Playground), Certifikáty provozovatelů, Service Desk MF a Metodické informace.

Zdroje:

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/pro-verejnost/2020/verejny-pilotni-provoz-rejstriku-vylouce-39422 [2020-09-18], https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo [2020-09-18], https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/pro-verejnost [2020-09-18] a https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/pro-provozovatele [2020-09-18]


NEPŘEHLÉDNĚTE: Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023 je osmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Najdete ji v Blogu: ČÍST ZPRÁVU