, Blog

Seznam akreditovaných osob podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Seznam akreditovaných osob je seznamem vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR podle § 418h zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), obsahuje kontakty na právnické osoby, kterým byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.

Seznam akreditovaných osob vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR obsahuje seznam právnických osob poskytujících služby v oblasti oddlužení. V seznamu je možno vyhledávat podle názvu, IČ, místa, okresu a kraje poskytování služeb, nebo si seznam zobrazit celý. U jednotlivých subjektů je kromě čísla registrace a sídla také odkaz na jejich webové stránky. K 11. 10. 2022 seznam obsahoval celkem 120 subjektů. 

Akreditované osobě nenáleží, podle § 390a odst. 4 insolvenčního zákona, za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení nebo insolvenčního návrhu anebo za poskytnutí jiné služby v oblasti oddlužení žádná odměna ani jiné plnění.


Suchej únor 2024 probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou

Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023 je osmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Najdete ji v Blogu - klikněte pro otevření zprávy: OTEVŘÍT ZPRÁVU