, Blog

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) o závislostním chování v České republice.

Zpráva komplexně shrnuje situaci v oblasti tabákových, nikotinových a souvisejících výrobků, alkoholu, problematického užívání psychoaktivních léků, nelegálních drog a hazardního hraní v ČR.

Nový koncept informačního balíčku zpráv o závislostech v ČR s jednou hlavní souhrnnou zprávou a několika tematicky zaměřenými zprávami schválila vláda ČR usnesením č. 650 ze dne 19. 7. 2021. S novým konceptem se změnilo také číslování v názvu zpráv - nově je v názvu uveden rok vydání, zatímco u výročních zpráv vydávaných v předchozích letech to byl rok, kterého se týkala převážná část informací.

Přípravu souhrnné i dílčích tematicky zaměřených zpráv koordinuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) za aktivního přispění a vstupů od resortů a dalších institucí podle jednotlivých témat. 

Zpráva byla vydána i v angličtině, pod titulem Summary Report on Addictions in the Czech Republic 2021.

Pro bibliografické citace/

CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ROUS, Z., ČERNÍKOVÁ, T., CIBULKA, J., MRAVČÍK, V. 2022. Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021 [Summary Report on Addictions in the Czech Republic in 2021] CHOMYNOVÁ, P. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-293-7 (on-line, PDF)

ISBN 978-80-7440-294-4 (brožovaná vazba)

Pro citace anglického vydání:

CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ROUS, Z., ČERNÍKOVÁ, T., CIBULKA, J., MRAVČÍK, V. 2023. Summary Report on Addictions in the Czech Republic in 2021. CHOMYNOVÁ, P. (Ed.). Prague: Office of the Government of the Czech Republic.

ISBN 978-80-7440-309-5 (online, PDF)

 

 


Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let  a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia  Děkujeme! INFORMACE O STUDII