, Blog

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2017

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2017, zveřejněná 31. 7. 2018.

Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2017 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) z pověření vlády.  Byla zveřejněna 31. července 2017.

Tato zpráva je v pořadí čtvrtou výroční zprávou o hazardním hraní v České republice. Výročním zprávám předcházela souhrnná analýza s názvem Hazardní hraní v ČR a jeho dopady, kterou NMS předložilo vládě v roce 2014.

Všechny dosud publikované výroční zprávy o hazardním hraní najdete na stránce drogy-info.cz v sekci Publikace - Výroční zprávy. Souhrny výročních zpráv o hazardním hraní jsou každoročně publikovány v časopise Zaostřeno. Nejnovější souhrn výroční zprávy je publikován na stránce drogy-info.cz v sekci Hazardní hraní.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti je součástí Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, který je organizačně začleněn do Úřadu vlády České republiky.


Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021 je sedmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Zároveň je poprvé součástí rozšířeného informačního balíčku o závislostech v ČR: ČÍST ZPRÁVU

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor