, Blog

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2017

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2017, zveřejněná 31. 7. 2018.

Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2017 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) z pověření vlády.  Byla zveřejněna 31. července 2017.

Tato zpráva je v pořadí čtvrtou výroční zprávou o hazardním hraní v České republice. Výročním zprávám předcházela souhrnná analýza s názvem Hazardní hraní v ČR a jeho dopady, kterou NMS předložilo vládě v roce 2014.

Všechny dosud publikované výroční zprávy o hazardním hraní najdete na stránce drogy-info.cz v sekci Publikace - Výroční zprávy. Souhrny výročních zpráv o hazardním hraní jsou každoročně publikovány v časopise Zaostřeno. Nejnovější souhrn výroční zprávy je publikován na stránce drogy-info.cz v sekci Hazardní hraní.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti je součástí Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, který je organizačně začleněn do Úřadu vlády České republiky.


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).

Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.

Ministerstvo financí informuje: Hráči hazardních her mohou nově využít tzv. panic button: TISKOVÁ ZPRÁVA MF CR z 1. 7. 2024.