, Blog

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2020

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., CIBULKA, J., FRANKOVÁ, E. 2021. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2020. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-269-2 (1. vydání, on-line, PDF)

Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2020 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS). Tato zpráva je v pořadí sedmou výroční zprávou o hazardním hraní v ČR.


Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021 je sedmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Zároveň je poprvé součástí rozšířeného informačního balíčku o závislostech v ČR.

Přečtěte si ji.  Blog hazardni-hrani