, Blog

Výroční zprávy a další publikace o hazardním hraní

Výroční zprávy o hazardním hraní a odborné knižní publikace na toto téma jsou přístupné na stránkách drogy-info.cz.

Výroční zprávy o hazardním hraní v České republice jsou publikovány každoročně od roku 2015, kdy byla zveřejněna Výroční zpráva o hazardním hraní v roce 2014. Výročním zprávám předcházela souhrnná analýza s názvem Hazardní hraní v ČR a jeho dopady, která byla předložena vládě v roce 2014.

Výroční zprávy o hazardním hraní jsou zveřejňovány na stránkách drogy-info.cz v sekci Výroční zprávy-Publikace. Na stejném místě je k dispozici i souhrnná zpráva z r. 2014. Souhrny výročních zpráv jsou zveřejňovány v časopise Zaostřeno, ke stažení rovněž ze stránek drogy-info.cz. Aktuální souhrn výroční zprávy je dostupný z drogy-info.cz v sekci Hazardní hraní (odkaz vede na souhrn za rok 2017; po zveřejnění dalšího souhrnu, kdy dojde ke skončení platnosti odkazu, můžete aktuální souhrn najít vyhledáváním z homepage www.drogy-info.cz)

Odborné knižní publikace jsou ke stažení rovněž ze stránek drogy-info.cz; jsou umístěny v sekci Publikace-Hazardní hraní.


Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021 je sedmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Zároveň je poprvé součástí rozšířeného informačního balíčku o závislostech v ČR: ČÍST ZPRÁVU

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor