, Blog

Závislost na videohrách a finanční nástrahy, které videohry obsahují

Metodika. Autor: Vimr, J.; vydal Odbor bezpečnosti a krizového řízení - oddělení bezpečnosti a prevence, Krajský úřad Karlovarského kraje v únoru 2020. Autor je krajským protidrogovým koordinátorem.

V úvodu publikace se uvádí: "Tento metodický publikační dokument je určen zejména rodičům, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a také hráčům videoher školního věku. Informuje a poukazuje na to, za jak krátkou dobu se z této jednorázové zábavy stala nezanedbatelná část zábavního průmyslu. Jedná se o jednu z nejvíce výnosných částí odvětví celého zábavního průmyslu. Cílem tohoto dokumentu je poukázat na aktuální nebezpečné trendy v oblasti videoher jako jsou skryté mikrotransakce a tzv. loot boxy či jednotlivé zákeřné, ale zároveň legální způsoby herních vývojářů, jejichž účelem je získat z hráčů finanční profit a současně dát návod, jak účelně s tímto fenoménem pracovat.

Druhá část tohoto dokumentu se zabývá oficiální klasifikovanou závislostí na videohrách tak, jak jí prezentuje světová zdravotnická organizace (WHO)."

Metodický dokument je uložen na internetových stránkách Karlovarského kraje, záložka – prevence závislostního chování: https://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/kriz-situace/seznam/drogy_zavislosti.aspx


Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let  a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia  Děkujeme! INFORMACE O STUDII