, Blog

Zodpovědné hraní (iniciativa IPRH)

Stránky Zodpovědné hraní provozuje Institut pro regulaci hazardních her (IPRH) - spolek, který je profesním sdružením v oblasti hazardních her, zastupujícím většinu legálního hazardního trhu v ČR. Součástí stránek je i kampaň Týden zodpovědného hraní, probíhající v týdnu 22.-28. 11. 2021. 

Stránky Zodpovědné hraní obsahují Zásady zodpovědného hraní k jejichž dodržování se z vlastní iniciativy zavazují subjekty poskytující hazardní hraní, a informace směřující k omezení rizika hazardního hraní pro hráče. Například jsou zde zpřístupněny vybrané kontakty pro poradu s adiktologem, finančním poradcem či právním poradcem nebo informace z oblasti prevence a regulace. 

Týden zodpovědného hraní

Ve dnech 22.-28. 11. 2021 probíhá informační kampaň Týden zodpovědného hraní, organizovaná profesním spolkem IPRH - Institut pro regulaci hazardních her ve spolupráci s hlavními partnery projektu (Fortuna, Chance, Sazka a Tipsport). Cílem kampaně uvedeným na stránkách projektu je:  "informovat veřejnost o zodpovědném přístupu k sázení, otevřít dialog o hazardních hrách jako o druhu zábavy, podpořit prevenci i nabídnout pomoc rizikovým hráčům."

[Týden zodpovědného hraní, https://www.zodpovednehrani.cz/tyden-zodpovedneho-hrani; zobrazeno 24. 11. 2021]

 


Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let  a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia  Děkujeme! INFORMACE O STUDII