, Blog

Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021

Tato zpráva je v pořadí sedmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Zároveň je tato zpráva poprvé součástí rozšířeného informačního balíčku výročních zpráv v oblasti závislostí. Původně byla zpráva zveřejněna v červnu 2021 pod názvem Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2020 (toto vydání již není na webu dostupné). V prosinci 2021 pak bylo vydáno 2. upravené vydání s novou obálkou; byly v něm rovněž provedeny redakční technické opravy.

Nový koncept informačního balíčku s jednou hlavní souhrnnou zprávou a několika tematicky zaměřenými zprávami schválila vláda ČR usnesením č. 650 ze dne 19. 7. 2021.

Balíček zpráv obsahuje:

  • Dílčí zprávy, které jsou podrobně a specificky zaměřeny na jednotlivé oblasti: tabák, alkohol, hazardní hraní, nelegální drogy, psychoaktivní léky, digitální závislosti (poslední jmenovaná od r. 2022). Dílčí zprávy jsou předkládány Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). 
  • Souhrnnou zprávu o závislostech v ČR, která shrnuje jednotlivé dílčí zprávy; zpráva se předkládá vládě ČR. 

S novým konceptem se mění také číslování v názvu zpráv - nově je v názvu uveden rok vydání, zatímco v předchozích letech to byl rok, kterého se týkala převážná část informací.

Zpráva o hazardním hraní v ČR 2021 shrnuje dostupné informace o trhu a nabídce, legislativním rámci, národní strategii a politice v této oblasti a současně shrnuje informace z populačních i dalších výběrových studií, data ze zdravotnické statistiky týkající se hazardního hraní. Na jednom místě tak tato zpráva shromažďuje dostupná data z různých informačních zdrojů - a to jak rutinně sbíraná jednotlivými institucemi, tak nárazově realizované studie.

Pro bibliografické citace/

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., CIBULKA, J., FRANKOVÁ, E. 2021. Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021. 2., upravené vydání [Report on Gambling in the Czech Republic 2021. 2nd revised edition] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

 

ISBN 978-80-7440-287-6 (2., upravené vydání, on-line, PDF)

ISBN 978-80-7440-284-5 (brožovaná vazba)

ISBN 978-80-7440-269-2 (1. vydání, on-line, PDF)

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).

Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.

Ministerstvo financí informuje: Hráči hazardních her mohou nově využít tzv. panic button: TISKOVÁ ZPRÁVA MF CR z 1. 7. 2024.