, Blog

Gambling a gaming v MKN-11

 

 

Nové, jedenácté, vydání mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) přinese změny v zařazení a definici závislostních poruch spojených s patologickým hráčstvím a hraním her.

Platná Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 (anglická zkratka ICD) obsahuje pod číslem F63.0 diagnózu "Patologické hráčství" (Gambling). U této poruchy se uvádí: "Porucha spočívá v častých opakovaných epizodách hráčství‚ které dominují v životě subjektu na újmu hodnot a závazků sociálních‚ vyplývajících ze zaměstnání‚ materiálních a rodinných. Kompulzivní hráčství." Nepatří do ní "nadměrné hráčství u manických pacientů (F30), hráčství a sázení NS (Z72.6) a hráčství u disociální poruchy osobnosti (F60.2). Porucha je zařazena v části F63 "Nutkavé a impulzivní poruchy".

Poruchy spojené s užíváním substancí jsou v současné MKN-10 zařazeny v podkapitole Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek (F10-F19). MKN-10 v češtině je k dispozici na stránkách ÚZIS.

Připravované jedenácté vydání  mezinárodní klasifikace nemocí, ICD-11, nově zařazuje Gambling pod Disorders due to addictive behaviours (Poruchy v souvislosti se závislostním chováním) pod číslem 6C50 Gambling disorder. U této poruchy je zahrnuto i nutkavé hráčství (Compulsive gambling), avšak nezahrnuje další tři diagnózy - Bipolar type I disorder (6A60), Bipolar type II disorder (6A61) a Hazardous gambling or betting (QE21). 

ICD-11 obsahuje i zcela novou nosologickou jednotku, 6C5Y Gaming disorder (Herní porucha - závislost na hraní her). Tato klasifikace postihuje chování charakterizované vzorcem perzistentního (přetrvávajícího) nebo rekurentního (opakovaného) chování v podobě hraní videoher on-line (tj. přes internet) nebo off-line. Projevuje se poruchou kontroly nad hraním her (např. frekvence, intenzita, trvání), zvýšenou prioritou hraní před ostatními životními zájmy a každodenními činnostmi, pokračováním nebo eskalací hraní i v případě vzniku negativních následků.

Obě poruchy, Gambling disorder i Gaming disorder, jsou zařazeny mezi Disorders due to addictive behaviours. Tato skupina poruch pak spolu se skupinou Disorders to substance use tvoří v ICD-11 podkapitolu nazvanou Disorders due to substance or addictive behaviours, zařazenou do kapitoly 06 Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders.

Platnost ICD-11 se předpokládá od 1. ledna 2022 (informace převzata ze stránky Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci). Anglické znění ICD-11 je již nyní k dispozici na stránkách WHO. O připravovaném zařazení závislosti na hraní her mezi duševní poruchy informovaly také stránky proLékaře.cz ve článku WHO plánuje zařadit závislost na hraní her mezi duševní poruchy.

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).

Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.

Ministerstvo financí informuje: Hráči hazardních her mohou nově využít tzv. panic button: TISKOVÁ ZPRÁVA MF CR z 1. 7. 2024.