, Blog

Gambling a gaming v MKN-11

 

 

Nové, jedenácté, vydání mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) přinese změny v zařazení a definici závislostních poruch spojených s patologickým hráčstvím a hraním her.

Platná Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 (anglická zkratka ICD) obsahuje pod číslem F63.0 diagnózu "Patologické hráčství" (Gambling). U této poruchy se uvádí: "Porucha spočívá v častých opakovaných epizodách hráčství‚ které dominují v životě subjektu na újmu hodnot a závazků sociálních‚ vyplývajících ze zaměstnání‚ materiálních a rodinných. Kompulzivní hráčství." Nepatří do ní "nadměrné hráčství u manických pacientů (F30), hráčství a sázení NS (Z72.6) a hráčství u disociální poruchy osobnosti (F60.2). Porucha je zařazena v části F63 "Nutkavé a impulzivní poruchy".

Poruchy spojené s užíváním substancí jsou v současné MKN-10 zařazeny v podkapitole Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek (F10-F19). MKN-10 v češtině je k dispozici na stránkách ÚZIS.

Připravované jedenácté vydání  mezinárodní klasifikace nemocí, ICD-11, nově zařazuje Gambling pod Disorders due to addictive behaviours (Poruchy v souvislosti se závislostním chováním) pod číslem 6C50 Gambling disorder. U této poruchy je zahrnuto i nutkavé hráčství (Compulsive gambling), avšak nezahrnuje další tři diagnózy - Bipolar type I disorder (6A60), Bipolar type II disorder (6A61) a Hazardous gambling or betting (QE21). 

ICD-11 obsahuje i zcela novou nosologickou jednotku, 6C5Y Gaming disorder (Herní porucha - závislost na hraní her). Tato klasifikace postihuje chování charakterizované vzorcem perzistentního (přetrvávajícího) nebo rekurentního (opakovaného) chování v podobě hraní videoher on-line (tj. přes internet) nebo off-line. Projevuje se poruchou kontroly nad hraním her (např. frekvence, intenzita, trvání), zvýšenou prioritou hraní před ostatními životními zájmy a každodenními činnostmi, pokračováním nebo eskalací hraní i v případě vzniku negativních následků.

Obě poruchy, Gambling disorder i Gaming disorder, jsou zařazeny mezi Disorders due to addictive behaviours. Tato skupina poruch pak spolu se skupinou Disorders to substance use tvoří v ICD-11 podkapitolu nazvanou Disorders due to substance or addictive behaviours, zařazenou do kapitoly 06 Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders.

Platnost ICD-11 se předpokládá od 1. ledna 2022 (informace převzata ze stránky Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci). Anglické znění ICD-11 je již nyní k dispozici na stránkách WHO. O připravovaném zařazení závislosti na hraní her mezi duševní poruchy informovaly také stránky proLékaře.cz ve článku WHO plánuje zařadit závislost na hraní her mezi duševní poruchy.

 

 


NEPŘEHLÉDNĚTE: Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023 je osmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Najdete ji v Blogu: ČÍST ZPRÁVU